Wandelcoaching     

 

Tijdens het wandelen in de natuur stroomt alles makkelijker. Het nodigt uit om datgene waarvan je niet bewust bent dat je vasthoudt te bekijken, omdat het makkelijker aan de oppervlakte komt. Door de aarding van de natuur voelt het veiliger om te delen wat er op je hart ligt.

Jij vertelt en ik luister. Door me op jou af te stemmen kan ik je helderheid verschaffen in stukken die je zelf nog niet helder hebt. Kortom een gesprek waarin er, gesteund door alle elementen van de natuur en de veilige bedding die ik bied, weer wat meer van jezelf naar buiten mag komen waardoor diepere stukken worden geraakt en heling kan gaan plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

Consult

 

Het is mogelijk om een consult bij mij thuis te doen. Een gesprek waarin jij vertelt en ik luister. Waarin ik me afstem op jou en voel waar het nog wat aandacht verdient, waar je het nog niet helemaal duidelijk hebt voor jezelf. Waar je jezelf wellicht nog mee voor de gek houdt, omdat dat een overlevingsmechanisme is geworden. Overlevingsmechanismen hebben je gediend, zeker iets gebracht, maar het is nu de tijd om zelf verantwoordelijkheid te gaan dragen voor je eigen leven. De wens om echt te leven, alles van jou er te laten zijn, is iets waar veel mensen zich in herkennen. Maar hoe doe je dat nou? Hoe kun je helderheid krijgen in alle trucjes die jij jezelf hebt aangemeten om te overleven? Die trucjes die je in de weg staan om jezelf te zien en te laten zien. 

 

 

 

 


Kaartlegging

 

Met behulp van orakelkaarten doe ik een Keltisch Kruis legging met behulp van verschillende kaartendekken. Jij komt met een vraag of je wilt een algemeen beeld van hoe het nu is en wat je te wachten staat.

Het Keltisch Kruis is een legging waarin het nu, het verleden en de toekomst aan bod komen, maar ook bijvoorbeeld wat je tegenhoudt of juist vooruithelpt, hoe je omgeving invloed heeft en vaak de meest interessante kaart: Wat je hoopt/wenst is vaak wat je het meeste vreest.

Het is een ceremonie waarbij ik niet alleen jou uitnodig in de cirkel te stappen, maar ook jouw begeleiding (engelen, gidsen). Een afstemming op wat er voor jou op dit moment belangrijk is om te mogen ontvangen aan boodschappen via de kaarten.

Mocht er iets naar voren komen waarvan ik in mij voel dat het meer uitleg nodig heeft dan wat de bijbehorende teksten van de kaarten geven, dan zal ik gehoor geven aan wat ik binnenkrijg voor jou. 

Na de legging krijg je de mogelijkheid intuïtief één van mijn boeken open te slaan en voor te lezen wat daar staat, een boodschap die je nog wat meer duidelijkheid kan verschaffen om het te kunnen integreren in je dagelijkse leven.  

 

 

 

 

 

 


Themawandelingen op maat

 

In groepsverband gaan we een wandeling maken met een bepaald thema. Ik loop tijdens de voorbereiding eerst zelf de route en maak daar intuïtief ter plekke aantekeningen voor gedichten die me binnenvallen op dit thema in wat de natuur mij hierin spiegelt.

Het gaat altijd over innerlijke processen en innerlijke groei waarbij de natuur zoveel meer diepgang biedt, omdat het ons zo mooi spiegelt. Leven en dood, schoonheid en bruutheid, kwetsbaarheid, kracht en intensiteit. 

Ik verwerk graag een ritueel in de wandeling, omdat we hiermee onszelf nog meer bekrachtigen.

Meerdere keren per jaar zal ik deze wandelingen organiseren. Het zal een aantal uren in beslag nemen en afhankelijk zijn van de invloeden van het weer.